~fOllOw mE, i'll fOllOw U~

Sunday, October 21, 2012

Ingatan :')

Dalam hadis Nabi SAW disebutkan : 

"Orang yang meninggalkan solat lebih besar dosanya dibanding dengan orang yang membakar 
70 buah Al-Qur'an, membunuh 70 nabi dan bersetubuh dengan ibunya di dalam Ka'bah. 
Dalam hadis yang lain disebutkan bahawa orang yang meninggalkan solat sehingga terlewat waktu, 
kemudian ia mengqadanya, maka ia akan disiksa dalam neraka selama 1 huqub. 
1 huqub adalah 80 tahun. Satu tahun terdiri dari 360 hari, 
sedangkan satu hari di akhirat perbandingannya adalah seribu tahun di dunia."No comments: